TRES levert de Digitale Stadspaal voor steden, gemeenten en bedrijventerreinen

LEUVEN, België – 10 december 2020 – TRES heeft vandaag aangekondigd dat het de Digitale Stadspaal voor steden, gemeenten en bedrijventerreinen in het publieke domein zal leveren.

De   infrastructuur   met   een   stroom-   en   glasvezelkabel   verbonden   met   de   Digitale Stadspaal  brengt  een  geïntegreerde  oplossing  voor  Electro  Mobiliteit,  5G,  Internet  der Dingen  en  aanvullende  diensten  die  de  efficiëntie  in  het  ecosysteem  zullen  vergroten door de krachtige transactie- en betalingsverwerking.

Om haar sterke visie te realiseren werkt TRES in een co-creatie bedrijfsmodel.

Volgende bedrijven hebben voor dit project samengewerkt en hun krachten gebundeld: CRESCENT,    IMTECH    België,    ARCO    INFORMATION,    SAFETY    PRODUCTS, POWERDALE, NOKIA en CITYMESH, en KBC BANK.

Allen  bieden  zij  deeloplossingen  aan  voor  Internet  der  Dingen,  systeem  integratie, digitale workflows, zip-paal, electro oplaadpunten, 5G-ready privaat draadloos netwerken en het omgaan met de vertrouwde gegevens.

Het  bredere  initiatief  van  TRES  zal  ervoor  zorgen  dat  straatlantaarnpalen  worden geüpgraded niet alleen met energiezuinige LED verlichting maar ook met oplaadpunten voor  elektrische  voertuigen  en  applicaties  voor  supersnel  internet.  Digitale  Stadspalen worden  op  grote  schaal  verspreid  in  stedelijke  gebieden  en  voorzien  in  een  effectief platform  voor  het  hosten  van  hoogwaardige  connectiviteit  en  sensoren,  aangezien steden alomtegenwoordige slimme stadsdiensten willen introduceren.

Jan   Callewaert,   CEO,   TRES   zei:   “Sterke,   effectieve   en   op   elkaar   afgestemde partnerschappen zijn de sleutel tot projectsucces. Deze staan centraal bij het realiseren van de visie voor de toekomstige slimme stad. Deze gezamenlijke inspanning zorgt voor een   diep   begrip   van   wat   er   nodig   is   voor   leefbare   steden   met   onder   meer burgerparticipatie, vergroening en waterpartijen”.

Mohamed  Ridouani,  Burgemeester  van  Leuven  zei: “De stad Leuven staat volledig

achter het project.  Met  Leuven  onlangs  geselecteerd  als  Europese  Innovatiehoofdstad

2020, is dit een mooi voorbeeld van hoe we ideeën tot leven brengen. We hebben het nodige kader om ideeën om te zetten in de realiteit, met een uitgebreid ecosysteem van getalenteerde partners en innovatieve bedrijfsmodellen.

Leuven   zal   de   aanleg   van   de     nieuwe   infrastructuur   stimuleren   om   Leuven   en

Vlaanderen intelligenter en meer gedigitaliseerd te maken”.

Suparno  Banerjee,  Hoofd  van  Overheden  en  Steden,  Nokia  Enterprise  zei:  “Dit ambitieuze project is een geweldig voorbeeld van het innovatiepotentieel dat kan worden gerealiseerd door slimme infrastructuur te verbinden via privaat draadloze netwerken. In Leuven  heeft  de  traditionele  straatlantaarn  nu  het  potentieel  om  te  transformeren  in slimme infrastructuur – waardoor niet alleen de eigen prestaties worden verbeterd, maar ook toekomstige openbare voorzieningen en diensten van de stad die bijdragen aan een duurzame digitale samenleving”.

Johan  Thijs,  CEO,  KBC  Group  voegt  hieraan  toe: “Duurzame stadsontwikkeling ligt een instelling als KBC nauw aan het hart. Er is heel wat ervaring aanwezig op vlak van vriendelijke,  betrouwbare  en  comfortabele  oplossingen  die  het  leven  van  de  klant vergemakkelijken.  Die  ervaring  is  goed  van  pas  gekomen  bij  het  ontwikkelen  van  een model dat zowel de verrekening van transacties als van data aan kon. KBC werd omwille van zijn expertise in regelgeving en al opgebouwde kennis in blockchain toepassingen aangezocht als trusted party”.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk:

“De  Digitale  Stadspaal  van  Tres  past  volledig  binnen  het  verhaal  om  in  de  digitale verlichtingspalen ook oplaadpunten voor elektrische wagens te kunnen integreren. Om dat te verwezenlijken is innovatie enorm belangrijk.

De    Vlaamse    regering    maakt    dergelijk    initiatief    mogelijk    vanuit    de    energie speerpuntcluster  FLUX50.  Dit  initiatief  van  TRES  heeft  alles  in  zich  om  de  Vlaamse maakindustrie een boost te geven en zo nieuwe banen te scheppen. Het is een warme oproep aan alle applicatiebouwers om samen met de locale besturen en de burgers een leefbare stad en gemeente te maken”.

Het  Digitale  stadsproject  wordt  ondersteund  door  het  Agentschap  voor  Innovatie  en Ondernemen,  VLAIO.  Leuven  zet  zich  in  voor  nieuwe  technologieën  om  duurzame ontwikkeling  te  stimuleren  en  wil  een  van  Europa’s  Labs  van  de  toekomst  worden  via een missiegericht model dat collaboratieve innovatie mogelijk maakt.

Over TRES

Met digitale lichtmasten in het publieke domein faciliteren we de transitie naar duurzame steden waarbij de burger centraal staat.

Gekoppeld aan een  stroomkabel en  glasvezel  bieden  wij  een  geïntegreerde oplossing aan voor het opladen van elektrische voertuigen en voor 5G applicaties met aanvullende diensten.

MEDIA CONTACT

E-mail: welcome@tres-iot.com